Požiūris

Problema:

Energijos gamyba ir vartojimas žaloja gamtą. Negana to - išlaidos energijai mažina pelną ir konkurencingumą. Šią problemą reikia spręsti, nes tiek gamta žalojama, tiek lėšos švaistomos kasdien, kiekvieną valandą, minutę, sekundę.

Galimi sprendimai:

Ieškoma būdų pasigaminti energijos „kitaip“ ir būdų kaip jos vartoti mažiau.
Alternatyvi energetika – dideli ilgalaikiai projektai. Didelės investicijos, ilgas atsipirkimo laikas.
Efektyvus energijos naudojimas – tai ką kiekvienas gali padaryti „čia ir dabar“, t.y. gauti ekonominę naudą tuoj pat.

Mūsų požiūris – gamtos saugojimas gali būti suderinamas su ekonomine logika. Siūlome Jums sprendimus – taupančius energiją lengvai išmatuojamais 40-50% ir atsiperkančius per 0,5 – 2 metus. Taip saugosime pasaulį iš to dar gerokai uždirbdami.